C# ile Programlama Kursu (Online, Sınıf)

C# ile programlamayı öğrenin

Kurs Hakkında

C# kursunun amacı bir işyerinin ihtiyaç duyabileceği özel yazılımları gerçekleştirmektir. C# ile Programlama kursunu tamamlayan kursiyerler yazılım şirketlerinde yardımcı programcı ve programcı olarak görev alabilmektedirler. Kendi çalıştığınız şirketin ihtiyacı olan özel yazılımları gerçekleştirmek amacıyla da C# ile programlama kursundan faydalanabilirsiniz.

Kurs bitiminde öğrenciler programlardan birinde Proje hazırlarlar. Böylelikle öğrenciye program daha kalıcı bir biçimde öğretilmiş olur.

Kurs İçeriği

 • 4 saat Giriş
 • .NET Platformunun en çok kullanılan programlama dili olan C#, bu eğitimde her yönüyle ele alınmaktadır. .NET platformunda yazılım geliştirmek için .NET platformunu destekleyen en az bir dili çok iyi kullanmak gerekiyor. .NET için sıfırdan geliştirilmiş olan C# dili .NET platformunda geliştirme yapmak için en uygun dildir. Bu amaçla bu kurs boyunca C# dili sıfırdan ele alınıp ileri düzeye kadar getirilmektedir. Eğitimde, C# dili Microsoft tarafından geliştirilen bir geliştirme ortamı olan Visual Studio kullanılarak anlatılmaktadır.
 • 8 saat .NET Platformuna ve C# Diline Giriş
 • Programlama Dillerinin Tarihi, Temel Programlama Kavramları, C# Diline Giriş, C#'In .NET Platformundaki Konumu, .NET Kavramları : CLR,CTS,JIT, IL Dili Ve .NET Çalışma Modeli, Assembly Kavramı, İsim Alanları (Namespaces), Komut Satırı Derleyicisi Ve Parametreler
 • İlk C# Programı Ve Merhaba Dünya!, Temel Veri Türleri Ve Bellek Alanları, Değişken Tanımlama, Değer Ve Referans Türleri Ayrımı, Object Sınıfı Ve "Herşey Bir Nesnedir" Paradigması
 • Tür Dönüşümü , Bilinçli Tür Dönüşümü, Bilinçsiz Tür Dönüşümü, Checked Ve Unchecked Blokları, Referans Ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm, Boxing Ve Unboxing, Tostring() Metodu Ve Convert Sınıfı
 • Operatörler, Operatör Önceliği , Operatörlerin Gruplandırılması, Bitsel Operatörlerle Alt Seviye Işlemler, Özel Amaçlı Operatörler
 • 8 saat Programlama Dili Temelleri, Metotlar
 • Koşul Ifadeleri, İf Ve Switch Deyimleri
 • Döngü Yapıları, For Döngüsü, While Ve Do-While Döngüsü, Foreach Döngüsü, Atlama Deyimleri
 • Diziler, Dizi Tanımlama, Döngülerle Dizi Işlemleri, Çok Boyutlu Diziler, Matris Dizileri Ve Düzensiz Diziler, System.Array Sınıfı, Array Sınıf Ile Temel Dizi Işlemleri
 • Metotlar Ve Fonksiyonlar, Metot Bildirimi, Metotların Önemli Özellikleri, Diziler Ve Metotlar, Değer Ve Referans Parametreleri, Ref Ve Out Anahtar Sözcükleri, Metotların Aşırı Yüklenmesi Ve Imza Kavramı, Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar, Recursive Metotlar, Main Metodu Ve Çeşitleri
 • Sınıflara Giriş, Sınıf Bildirimi Ve Nesne Tanımlama, Sınıflara Metot Ekleme, This Anahtar Sözcüğü
 • 8 saat Sınıflar, İsim Alanları, IO İşlemleri
 • Sınıfın Üye Elemanları, Yapıcı Metotlar, Yıkıcı Metotlar, Özellikler, İndeksleyiciler
 • Statik Üye Elemanları, Statik Metotlar Ve Yapıcı Metotlar, Const Ve Readonly Elemanlar
 • Yapılar, Yapılar Ve Sınıflar Arasındaki Farklar, Numaralandırmalar, System.Enum Sınıfı
 • İsim Alanı Nedir?, İsim Alanı Bildirimi, Using Deyimi, Using ile Türlere Takma Ad Takma, İç Içe Geçmiş Isim Alanları, System Isim Alanındaki Önemli Türler
 • Tarih Ve Zaman Işlemleri (Datetime Ve Datediff), Bitconverter Ve Buffer Sınıfları
 • Gc Mekanizması Ve Gc Sınıfı
 • Temel I/O Işlemlerine Giriş
 • Dosya Ve Klasör Işlemleri, Dosya Yazma Ve Okuma Işlemleri, Binarywriter Ve Binaryreader Sınıfları, Akım(Stream) Kavramı
 • Console Işlemleri
 • 8 saat Nesne Yönelimli Programlama Tekniği
 • Standart Akımların Yönlendirilmesi
 • Temel String Işlemleri, Split Ve Join Işlemleri, Yazıların Biçimlendirilmesi, Özel Biçimlendirme Oluşturma
 • Düzenli Ifadeler (Regex), Nesne Yönelimli Programlama, Diğer Programlama Teknikleri
 • Nesne Modeli, Sınıf Kütüphanesi Oluşturma, Kalıtım (Inheritance), Erişim Belirleyiciler (Public,Private...), Versiyonlama, Temel Ve Türeyen Sınıflar, İsim Saklama Ve Overriding, Çok Biçimlilik (Polimorfizm), Sanal Metotlar Ve Sınıflar, Özet Ve Sealed Sınıflar, Versiyonlama Teknikleri Overloading Ve Overriding
 • Arayüzler, Arayüz Tanımlama, Arayüz Ve Sınıflar Arasındaki Fark, Arayüz Türetmesi, Arayüz Referansları
 • 8 saat Diğer Konular
 • İstisnai Durum Yönetimi, İstisnai Durum Sınıfları, Throw,Catch,Try,Finally Blokları, Birden Fazla Catch Blokları, İçiçe Geçmiş Try Blokları, Standart Istisnai Durum Sınıfları, İstisnai Durum Sınıfları Oluşturma
 • Temsilciler (Delegates), Çoklu Temsilciler, Delegate Ve Multicast Delegate Sınıfları,
 • Olaylar, Olay Tabanlı Programlama, Add Ve Remove Erişimcileri, .Net Ve Olaylar, C#'Ta Önişlemci Komutları
 • Genel Türler (Generics), Iterators, Anonim Metotlar (Anonymous Methods), Kısmi Türler (Partial Types)
 • 4 saat C# Yenilikleri
 • 8 saat Entity Framework
 • 16 saat PROJE
 • Proje kısmında belirlenen bir proje konusu üzerinde sınıfta öğrenciler kendi başına çalışırlar. Öğretmenler öğrencilere gerekli durumlarda müdahele ederek kurs sonunda bir yazılım projesi bitirmiş olurlar.
 • 72 saat Toplam
C# ile Programlama

Kategori:
Yazılım

Süre: 72 saat

Taksitli Ücret: 3600 TL

Peşin Ücret: 3240 TL

Yeni Açılacak Gruplar

Grup Kodu Başlama Tarihi Günler Saat Aralığı Kontenjan  
Gruplarla ilgili bizimle iletişime geçin. Tel: 0850 840 0 441

Bize Ulaşın