Yazılım Uzmanlığı Kursu (Online, Sınıf)

C# ile yazılım uzmanı olun, sınavlara katılarak sertifika alın

Kurs Hakkında

Bilgisayar programcılığı kursunun amacı bir işyerinin ihtiyaç duyabileceği özel yazılımları gerçekleştirmektir. Ayrıca resmi dairelerde programcı kadrolarına geçmek için de bu kurslardan faydalanılmaktadır. Bilgisayar programcılığı kursunu tamamlayan kursiyerler yazılım şirketlerinde de yardımcı programcı ve programcı olarak görev alabilmektedirler. Kendi çalıştığınız şirketin ihtiyacı olan özel yazılımları gerçekleştirmek amacı ile de programcılık kurslarından faydalanabilirsiniz.

Kurs bitiminde öğrenciler programlardan birinde Proje hazırlarlar. Böylelikle öğrenciye program daha kalıcı bir biçimde öğretilmiş olur.

.NET Platformunun en çok kullanılan programlama dili olan C#, bu eğitimde her yönüyle ele alınmaktadır. .NET platformunda yazılım geliştirmek için .NET platformunu destekleyen en az bir dili çok iyi kullanmak gerekiyor. .NET için sıfırdan geliştirilmiş olan C# dili .NET platformunda geliştirme yapmak için en uygun dildir. Bu amaçla bu kurs boyunca C# dili sıfırdan ele alınıp ileri düzeye kadar getirilmektedir. Eğitimde, C# dili Microsoft'un çıkarmış olduğu son geliştirme ortamı olan Visual Studio.NET 2008/2010 kullanılarak anlatılmaktadır.

Kurs Sonunda Neler Elde Edeceksiniz?

Bilgisayar programcılığı kursunu tamamlayan kursiyerler yazılım şirketlerinde yardımcı programcı ve programcı olarak görev alabilmektedirler. Kendi çalıştığınız şirketin ihtiyacı olan özel yazılımları gerçekleştirmek amacı ile de programcılık kurslarından faydalanabiliriniz. Kurs sonunda isteyenler MEB onaylı sertifika alarak eğitimlerini sertifikalandırabilir.

Seviye Tespit sınavı ile bilgisayar bilgisi tespit edilen öğrenciler 2 haftalık seminere katılarak sertifika alabilir.

Kaynaklar

Kursumuza katılan öğrencilerimize Programcılık Konu Anlatımlı Ders Kitabı ve MEB Sertifika Sınavı Soru Bankası Kitabı ücretsiz olarak verilmektedir.

Garanti

C# Yazılım Uzmanlığı eğitimlerimizde Eğitim Garantisi bulunmaktadır. Öğrenemeyen kalmayacak!

Eğitim garantisi ile kursun sonunda dersleri tam anlamıyla öğrenceğinizi ve proje geliştirebileceğinizi garanti ediyoruz. Aksi durumda kursumuzu ücretsiz olarak tekrar alabilirsiniz.

Kurs İçeriği

 • .NET Platformuna ve C# Diline Giriş
 • Programlama Dillerinin Tarihi, Temel Programlama Kavramları, C# Diline Giriş, C#'In .NET Platformundaki Konumu, .NET Kavramları : CLR,CTS,JIT, IL Dili Ve .NET Çalışma Modeli, Assembly Kavramı, İsim Alanları (Namespaces), Komut Satırı Derleyicisi Ve Parametreler
 • İlk C# Programı Ve Merhaba Dünya!, Temel Veri Türleri Ve Bellek Alanları, Değişken Tanımlama, Değer Ve Referans Türleri Ayrımı, Object Sınıfı Ve "Herşey Bir Nesnedir" Paradigması
 • Tür Dönüşümü , Bilinçli Tür Dönüşümü, Bilinçsiz Tür Dönüşümü, Checked Ve Unchecked Blokları, Referans Ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm, Boxing Ve Unboxing, Tostring() Metodu Ve Convert Sınıfı
 • Operatörler, Operatör Önceliği , Operatörlerin Gruplandırılması, Bitsel Operatörlerle Alt Seviye Işlemler, Özel Amaçlı Operatörler
 • Programlama Dili Temelleri, Metotlar
 • Koşul Ifadeleri, İf Ve Switch Deyimleri
 • Döngü Yapıları, For Döngüsü, While Ve Do-While Döngüsü, Foreach Döngüsü, Atlama Deyimleri
 • Diziler, Dizi Tanımlama, Döngülerle Dizi Işlemleri, Çok Boyutlu Diziler, Matris Dizileri Ve Düzensiz Diziler, System.Array Sınıfı, Array Sınıf Ile Temel Dizi Işlemleri
 • Metotlar Ve Fonksiyonlar, Metot Bildirimi, Metotların Önemli Özellikleri, Diziler Ve Metotlar, Değer Ve Referans Parametreleri, Ref Ve Out Anahtar Sözcükleri, Metotların Aşırı Yüklenmesi Ve Imza Kavramı, Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar, Recursive Metotlar, Main Metodu Ve Çeşitleri
 • Sınıflara Giriş, Sınıf Bildirimi Ve Nesne Tanımlama, Sınıflara Metot Ekleme, This Anahtar Sözcüğü
 • Sınıflar, İsim Alanları, IO İşlemleri
 • Sınıfın Üye Elemanları, Yapıcı Metotlar, Yıkıcı Metotlar, Özellikler, İndeksleyiciler
 • Statik Üye Elemanları, Statik Metotlar Ve Yapıcı Metotlar, Const Ve Readonly Elemanlar
 • Yapılar, Yapılar Ve Sınıflar Arasındaki Farklar, Numaralandırmalar, System.Enum Sınıfı
 • İsim Alanı Nedir?, İsim Alanı Bildirimi, Using Deyimi, Using ile Türlere Takma Ad Takma, İç Içe Geçmiş Isim Alanları, System Isim Alanındaki Önemli Türler
 • Tarih Ve Zaman Işlemleri (Datetime Ve Datediff), Bitconverter Ve Buffer Sınıfları
 • Gc Mekanizması Ve Gc Sınıfı
 • Temel I/O Işlemlerine Giriş
 • Dosya Ve Klasör Işlemleri, Dosya Yazma Ve Okuma Işlemleri, Binarywriter Ve Binaryreader Sınıfları, Akım(Stream) Kavramı
 • Console Işlemleri
 • Nesne Yönelimli Programlama Tekniği
 • Standart Akımların Yönlendirilmesi
 • Temel String Işlemleri, Split Ve Join Işlemleri, Yazıların Biçimlendirilmesi, Özel Biçimlendirme Oluşturma
 • Düzenli Ifadeler (Regex), Nesne Yönelimli Programlama, Diğer Programlama Teknikleri
 • Nesne Modeli, Sınıf Kütüphanesi Oluşturma, Kalıtım (Inheritance), Erişim Belirleyiciler (Public,Private...), Versiyonlama, Temel Ve Türeyen Sınıflar, İsim Saklama Ve Overriding, Çok Biçimlilik (Polimorfizm), Sanal Metotlar Ve Sınıflar, Özet Ve Sealed Sınıflar, Versiyonlama Teknikleri Overloading Ve Overriding
 • Arayüzler, Arayüz Tanımlama, Arayüz Ve Sınıflar Arasındaki Fark, Arayüz Türetmesi, Arayüz Referansları
 • Diğer Konular
 • İstisnai Durum Yönetimi, İstisnai Durum Sınıfları, Throw,Catch,Try,Finally Blokları, Birden Fazla Catch Blokları, İçiçe Geçmiş Try Blokları, Standart Istisnai Durum Sınıfları, İstisnai Durum Sınıfları Oluşturma
 • Temsilciler (Delegates), Çoklu Temsilciler, Delegate Ve Multicast Delegate Sınıfları,
 • Olaylar, Olay Tabanlı Programlama, Add Ve Remove Erişimcileri, .Net Ve Olaylar, C#'Ta Önişlemci Komutları
 • Genel Türler (Generics), Iterators, Anonim Metotlar (Anonymous Methods), Kısmi Türler (Partial Types)
 • C# Yenilikleri
 • Var tipinde yerel değişkenler
 • Nesnelere ve koleksiyonlara ilk değer ataması
 • İsimsiz Veri Tipleri (Anonymous Types)
 • Genişletme Metotları (Extension Methods)
 • Lambda İfadeleri (Lambda Expressions)
 • Sorgu İfadeleri (Query Expressions)
 • ADO.NET, LINQ to SQL, Entity Framework
 • İlişkisel Veri Tabanı Modeli,
 • Ado.Net Kütüphanesi,
 • Ado.Net Nesne Modeli, Veritabanlarına Erişim,
 • Oledbcommand Ve Oladbdatareader, Bağlantısız Veri Erişimi Ve Dataset Modeli.
 • LINQ to SQL ile, veritabanına erişim , select ,insert,update ,delete işlemleri, Stored Procedure kullanımı, Transaction yönetimi, null değerler ile çalışma
 • Entity Framework 6 ORM
 • 120 saat Toplam
Yazılım Uzmanlığı

Kategori:
Uzmanlık Eğitimleri

Süre: 120 saat

Taksitli Ücret: 6000 TL

Peşin Ücret: 5400 TL

Yeni Açılacak Gruplar

Anahtar Kelimeler
Grup Kodu Başlama Tarihi Günler Saat Aralığı Kontenjan  
Gruplarla ilgili bizimle iletişime geçin. Tel: 0850 840 0 441

Bize Ulaşın