Mühendislik Tamamlama Sınavı


15.07.2013 11:11

Mühendislik Tamamlama Sınavı

2012 Teknik Öğretmen Mühendislik Tamamlama Programı Sınavı başvuruları bitti. Yakın bir tarih olan 21 Temmuz’da sınavı gerçekleşecek. Onbinlerce Teknik öğretmenin girmesi beklenene sınavda 50 üzeri puan alan tüm Teknik Öğretmenler Mühendislik Tamamlama programlarına başvuru hakkı olacak.

Açılacak olan Mühendislik Tamamlama Programlarının kontejan sayısı belli değil fakat çok fazla olmaması bekleniyor. Az olacağı düşünülen bu program kontejanı içersine girebilmek, sınavde diğer Teknik Öğretmenlerin önüne geçebilmek ve yüksek puanlar almak için çalışmak gerekmekte.

Sınav 80 soru ve 120 Dakika olacağı ÖSYM tarafından yayınlanan sınav klavuzunda yeralıyor. Sınavda sayısal muhakeme soruları ve sayısal mantık soruları yer alacak. Sınav ALES ve DGS sınavının arasında bir sınav olacaktır. Sınavda Matematik, Geometri, Sayısal Muhakeme ve Sayısal mantık soruları yeralacak.

Tahmini olarak çıkması yüksek konu başlıkları ve soru adetleri


MATEMATİK (Toplam 30 soru gelecek)

-Sayılar(Doğal sayılar,Tam sayılar,Kesirli Sayılar,Irrasyonel Sayılar)

-Üslü Sayılar

-Köklü Sayılar

-Bülünebilme,OBEB ,OKEK

-Sıralama,Basit Esitsizlikler,Mutlak Değer

-Çarpanlara Ayırma

-Oran Orantı

-Denklem Sistemleri

-Problemler(Sayı,Kesir,Yaş,İşçi-Havuz,Yüzde,Kar-Zarar,Faiz,Karışım,Hız)

-Kümeler

-İşlem

-Permütasyon,Kombinasyos,Olasılık

-Grafik ve Tablo okuma

-Sayısal Mantık – akıl yürütme (40 Soru)

GEOMETRİ (Toplam 10 soru geliyor)

-Açılar

-Çokgenler

-Çember,Daire

-Analitik Geometri

-Katı Cisimler

SORU DAGILIMLARI 80 SORULUK BİR TEST İÇİN TAHMİNİ OLARAK VERİLİŞTİR.

Sınava çalışmak için geçmiş ALES ve DGS sınavlarında çıkmış sorularının sayısal kısımlarının birer kere çözülmesi yeterli olacaktır.