Mühendislik Tamamlama Sınavı Konu Dağılımları


15.07.2013 12:16

Mühendislik Tamamlama Sınavı Konu Dağılımları

MATEMATİK (30 soru)

-Sayılar(Doğal sayılar,Tam sayılar,Kesirli Sayılar,Irrasyonel Sayılar)

-Üslü Sayılar

-Köklü Sayılar

-Bülünebilme,OBEB ,OKEK

-Sıralama,Basit Esitsizlikler,Mutlak Değer

-Çarpanlara Ayırma

-Oran Orantı

-Denklem Sistemleri

-Problemler(Sayı,Kesir,Yaş,İşçi-Havuz,Yüzde,Kar-Zarar,Faiz,Karışım,Hız)

-Kümeler

-İşlem

-Permütasyon,Kombinasyos,Olasılık

-Grafik ve Tablo okuma

 

-Sayısal Mantık – Akıl yürütme (40 Soru)

 

 

GEOMETRİ (10 soru)

-Açılar

-Çokgenler

-Çember,Daire

-Analitik Geometri

-Katı Cisimler

 

 

NOT: Soru dağılımı 80 soruluk test için tahmini olarak belirlenmiştir.